Over deTesters

Wij zijn 18 top professionals die doelgericht kwaliteit leveren. Mensen die van het vak houden en er een uitdaging in zien om de opdrachtgever echt verder te helpen.

Focus

Focus op maar één ding: de technische kant van het testvak, waardoor je echt een specialist kunt zijn. Bij ons geen testmanagers, geen functioneel testers maar alleen professionals die van techniek houden.

Kwaliteit

Kwaliteit door alleen vakmensen aan te nemen die echt snappen wat testautomatisering betekent en die weten dat ze in een agile team software moeten ontwikkelen waar de klant echt behoefte aan heeft.

Plezier

Plezier door met elkaar de passie voor de technische kant van het testvak te delen, zeer uitdagende en innoverende opdrachten uit te voeren, te blijven leren en uiteraard veel leuke sociale activiteiten met elkaar te ondernemen.

Referenties

klik op een referentie om meer over de opdracht te lezen

Kamer van Koophandel

Bij de Kamer van Koophandel is deTesters actief binnen één hun DevOps producten-teams. Dit project maakt het mogelijk om LEI (Legal Entity Identifier) nummers uit te geven aan bedrijven met een reportageplicht op derivatentransacties.

Bij aanvang van het project waren er weinig tot geen werkende geautomatiseerde testen. De eerste uitdaging van deTesters was dan ook om alle functionaliteit van de applicatie te automatiseren door middel van FitNesse en daarmee het vertrouwen in de kwaliteit van de applicatie vergroten onder de stakeholders. Door een verzameling van fixtures te gebruiken en uit te breiden, kunnen niet alleen browsertesten (in combinatie met Selenium Webdriver) worden uitgevoerd, maar kunnen ook API’s getest worden en kan de database geraadpleegd en gemuteerd worden. Hierdoor kunnen niet alleen geautomatiseerde testen uitgevoerd worden, maar wordt ook op geautomatiseerde wijze de testomgeving netjes achtergelaten nadat de testen gedraaid hebben.  

Dit is vooral prettig aangezien er op dit project gebruik wordt gemaakt van Jenkins als CI-tool met een bijbehorende pipeline. De testen kunnen nu constant afgetrapt worden tegen een Selenium Grid zonder dat ze elkaar in de weg zitten. De geautomatiseerde testen maken voor het project de weg vrij om na te denken over Continuous Delivery. Dit is de uitdaging van de komende periode, waar deTesters mee aan de slag gaat. Er wordt vanuit het projectteam gekeken of er gebruik gemaakt kan worden van Docker in combinatie met Rancher als ‘Docker Orchestrator’.

Gebruikte tools

 

Nederlands Spoorwegen

Binnen de Nederlandse Spoorwegen is deTesters actief bij meerdere afdelingen. Zo zitten we bij NS Reizigers bij de afdeling InfoPlus. InfoPlus levert een systeem dat de reizigersinformatie verzorgt in Nederland. Afnemers zijn o.a. de stations, treinen, teletekst, NS personeel en derde partijen. Het systeem is opgebouwd uit meerdere losse applicaties.

Binnen InfoPlus zijn een aantal scrumteams actief die werken aan deze applicaties. Naast de scrumteams is een separaat team verantwoordelijk voor de inrichting en de automatisering van het softwarevoortbrengingsproces. Denk hierbij aan het ontwikkelen van tools en het verlenen van support aan de teams op het gebied van automatisering. In dit laatste separate team is deTesters actief.

Voorheen kende InfoPlus veel handmatige handelingen bij het softwarevoortbrengingsproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het installeren, configureren en doortesten van het systeem. De feedbackloop over de kwaliteit van het opgeleverde systeem was hierdoor erg lang en paste niet meer binnen een sprint van twee weken. Wens van de NS was dan ook om de feedbackloop drastisch te verkorten.  Om dit te bereiken is het softwarevoortbrengingsproces van InfoPlus door deTesters verregaand geautomatiseerd. Onderdeel hiervan is de implementatie van continuous integration pipelines in Jenkins bij alle scrumteams. Hierdoor wordt er automatisch een build gemaakt en worden alle controles en testen automatisch uitgevoerd na elke code commit. Na een succesvolle run wordt de applicatie automatisch beschikbaar gesteld aan de ketenomgeving. Op de ketenomgeving worden de applicaties automatisch geïnstalleerd en geconfigureerd en worden de ketentesten automatisch uitgevoerd. Door bovenstaande automatisering kan er nu binnen een paar uur iets gezegd worden over de kwaliteit van het gehele geïntegreerde InfoPlus systeem.

Tijdens de automatisering van het softwarevoortbrengingsproces is er veel aandacht besteed aan testautomatisering. Hiervoor is een custom made framework gebouwd in Java met ondersteuning voor Selenium WebDriver, REST, SOAP, JMS, databases, logging, WebLogic, Java Swing en nog veel meer. Het framework kan worden gezien als de testdriver. Bovenop dit framework worden de test models gebouwd bij de teams, welke fungeren als API naar het Systeem Under Test. Middels deze API worden vervolgens de testen opgesteld in Cucumber JVM, een BDD framework.

Gebruikte tools

Sanoma

Binnen Sanoma Learning is Editorial Suite (ES) de auteurstool waar auteurs hun content aanmaken. Deze content moet uiteindelijk terecht komen in een gebruikersapplicatie en daar zitten veel conversies tussen om het uiteindelijk op de juiste manier weer te geven. Omdat content voor een uitgever net zo belangrijk is als de kwaliteit van de gebruikersapplicatie, is het belangrijk dat hier een goede quality assurance voor wordt gedaan. De opdracht voor deTesters is het uitdenken en gedeeltelijk geautomatiseerd opzetten van de contentvalidatie over de hele contentketen heen, in samenspraak met meerdere stakeholders. deTesters ziet het als een uitdaging om binnen de hele scope van de keten op het juiste niveau te testen en zo voor de klant een contentketen neer te zetten waar ze vertrouwen in hebben en houden bij nieuwe opleveringen.

Gebruikte tools

Holland Casino

Bij Holland Casino is deTesters actief binnen de afdeling Informatie Voorziening bij het team ESB (Enterprise Service Bus). Dit team is bezig met het project Toekomst Vaste Architectuur. Hierin worden bestaande en nieuwe frontend- en backend-systemen aangesloten op de ESB. 

Binnen het development team is deTesters verantwoordelijk voor het opzetten van de testscripts met SoapUI (testautomatisering) en Postman (voor functionele testen). Door de testscripts en testdata generatie te automatiseren worden de testscripts direct geschikt gemaakt als regressietesten.  Daarnaast worden door deTesters performancetesten uitgevoerd met LoadUI om te bepalen of de verbeteringen met het BPMS proces een positief effect hebben op de performance van de ESB.

Gebruikte tools

Rabobank

In 2015 en 2016 hebben twee medewerkers van deTesters  bij de Rabobank een test automation framework opgezet voor het geautomatiseerd testen van de nieuwe hybride bankieren-app en online omgeving. Dit BDD framework dient gebruikt te kunnen worden op verschillende desktop browsers, iOS- en Android-devices en heeft als doel om de Rabobank op Continuous Integration niveau te ondersteunen voor de implementatie van de nieuwe bankieren-app.

Het framework bevat de volledige toolset aan dependencies inclusief een library aan veel gebruikte methodes (standaard processen zoals bijvoorbeeld inloggen zijn centraal geautomatiseerd) maar ook mogelijkheden voor image comparison en het rerunning van flakey testen.

Het framework wordt inmiddels naar volle tevredenheid gebruikt door minimaal 10 feature teams binnen het online domein van de Rabobank.

Gebruikte tools

Nike

Binnen Nike is deTesters actief voor de afdeling Reliability in het team release engineering, support en change management. DeTesters werken aan het testen van order fulfillment. Order fulfillment is een complexe keten waar orders door meerdere systemen vloeien. Bij de start van het project werden alle testen uitgevoerd door verschillende QA teams. Ieder doet een klein deel van de keten. Dit geeft veel communicatie overhead. deTesters hebben geholpen om bestaande test infrastructuur aan elkaar te verbinden.

Door Robot Framework, Jenkins en bestande Nike specifieke tooling te combineren, hebben projectmanagers van processen zelf toegang gekregen tot het testsysteem. Hierdoor kunnen zij zelf de nodige testdata invullen en een test uitvoeren, zonder zelf directe toegang te hebben tot de systemen. Dit heeft de testcyclus aanzienlijk verkort. Waar voorheen minimaal een dag, maar vaak meerdere dagen, nodig waren om een order te valideren, iss er nu binnen 30 minuten resultaat. Test teams hoeven alleen ingeschakeld te worden wanneer er een defect is. De testoplossing maakt gebruik van veel verschillende test methoden binnen hetzelfde test scenario. Zo is er connectie met diverse databases, REST APIs en worden er actie uitgevoerd op UI’s zowel web als desktop.

Naast het uitbreiden van dit test systeem houdt deTesters zich ook bezig met test infrastructuur voor het testen van Nike mobile apps (Android en IOS), zowel voor de gebruikers apps als voor de in de winkel gebruikte Retail apps.

Gebruikte tools

Robot Framework, Jenkins

Topicus

Topicus is een softwareleverancier die actief is binnen verschillende sectoren, o.a. onderwijs, zorg, Finance en overheid. deTesters is ingeschakeld om een van hun projecten te ondersteunen, in dit geval een project bij de Rabobank. Topicus bouwt hier een hypotheken midoffice systeem voor het Rabobank landschap op basis van een standaard oplossing.

Dit project is in een volwassen fase waar (integratie)testautomatisering op een hoog niveau ligt, en waar deTesters een belangrijke bijdrage aan levert. Net zoals unittesten zijn ook de integratietesten onderdeel van de buildstraat. Testen worden parallel uitgevoerd via Jenkins slaves, geschreven in C# of met behulp van SoapUI. Ook SpecFlow wordt steeds vaker worden ingezet om testen volgens BDD te specificeren.

Gebruikte tools

 

RIGD-LOXIA

Onder de noemer RIGD-LOXIA opereren ProRail en LOXIA samen op het gebied van ontwikkeling van ontwerphulpmiddelen voor Ingenieursbureaus en de realisatie van beheersingssystemen op de Verkeersleidingposten van ProRail. Daarnaast spelen beheer en uitwisseling van informatie een belangrijke rol. Coördinatie op het ontstaan van informatie in projecten en die vervolgens beschikbaar stellen aan gebruikers is één van de taken die RIGD-LOXIA uitvoert.

Binnen RIGD-LOXIA zijn ze bezig met de ontwikkelingen rondom ERTMS (European Rail Traffic Management System) een nieuw treinbeveiligingsysteem dat uitgerold wordt in Nederland. ERTMS bestaat uit een systeem in de trein en een systeem in de infrastructuur. Door middel van bakens (balises) tussen de rails en telecommunicatie communiceren de beide systemen met elkaar. In Nederland is gekozen om Level 2 te gebruiken. ERTMS is een op ICT-gebaseerd systeem en er wordt gebruik gemaakt van draadloze communicatie. Hierdoor wordt er continu contact gelegd tussen een individuele trein, de baan waarop deze rijdt en de centrale verkeersleiding. Via een GSM-R radioverbinding wordt informatie over de rijweg (mag een trein doorrijden of moet deze stoppen) en de maximum snelheid doorgegeven aan de trein en op een beeldscherm in de trein getoond. Met het huidige systeem regelen we het treinverkeer via seinen langs het spoor. Die zijn bij ERTMS Level 2 niet meer nodig. Als een machinist de instructies van het systeem niet tijdig opvolgt, kan het systeem op iedere locatie, bij iedere snelheid en op ieder moment ingrijpen door bijvoorbeeld de snelheid van de trein aan te passen of deze tot stilstand te brengen.

Vanuit deTesters is een front-end testframework opgezet om de EOT (ERTMS Ontwerp Tooling) software vaker en sneller te kunnen testen. Dit framework bestaat uit Protractor, Javascript en Browserstack (voor de uitvoer van testen op verschillende browsers). Daarnaast is er ook vanuit deTesters een back-end testframework opgezet. Dit framework bestaat uit Cucumber, Rest-assured en Java voor het kunnen aftesten van de REST API.

Gebruikte tools

JenkinsIntelliJ IDEA

bol.com

deTesters is bij bol.com betrokken geweest bij het testen van zoek- en browsefunctionaliteit van de website.

Een eerdere oplossing voor het testen is een proces in Jenkins dat twee keer per dag draait waarvoor een “partial” (verwijdert cache) van de content gedraaid wordt en vervolgens het complete landschap deployed wordt en erna een aantal uren de functionele testen draaien (het meerendeel zijn Selenium/FitNesse testen). Vervolgens gebeurt hetzelfde op Acceptatie. De doorlooptijden zijn te hoog en de onderlinge afhankelijkheden zijn niet wenselijk.

Voor de opdracht bij bol.com is gedacht aan een andere oplossing. Hierbij wordt een schaalbare oplossing ontwikkeld, waarbij gebruikt gemaakt wordt van Elasticsearch, o.a. door het kunnen indexeren van verschillende objectstructuren, real time updates en wijzigingen aan bijvoorbeeld het schema.

Gebruikte tools

De Nederlandsche Bank

Bij De Nederlandsche Bank (DNB) wordt gewerkt aan de vervanging van een systeem dat alles omtrent het depositogarantiestelsel regelt. Er wordt volgens de scrum methode een nieuw systeem ontwikkeld op het .Net platform. Er werd nog weinig aan testautomatisering gedaan, en DNB had als wens om dit professioneel op te zetten. 

deTesters is in de tweede helft van 2016 begonnen met een analyse van de volwassenheid van de testautomatisering. Hieruit is een plan gekomen om in meerdere fases de testautomatisering aan te pakken. Fase 1 is het aanpakken van de unit tests om een goede basis te hebben. Dit is uiteindelijk door de ontwikkelaars van de teams opgepakt. Tegelijkertijd is er eind 2016 begonnen aan fase 2. Hierin worden geautomatiseerde integratietesten geschreven door deTesters. Hiervoor maakt deTesters een testframework met CucumberJS. Het framework is geschreven in Typescript. Dit framework is met name bedoeld om API's te testen, maar het kan bijvoorbeeld ook database calls maken. Fase 3 is het toevoegen van end-to-end testgevallen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk gedaan worden met behulp van Protractor.

Het totaalpakket aan testen zorgt er ten eerste voor dat de ontwikkelaars op dit project snellere en betere feedback krijgen. Dit komt de kwaliteit en snelheid van ontwikkelen ten goede. Ten tweede dat de time to market van een nieuwe release aanzienlijk korter is geworden. 

Gebruikte tools

Klaverblad Verzekeringen

Bij Klaverblad Verzekeringen wordt gewerkt aan het vervangen van het interne programma voor verzekeringsadministratie.
Hierbij is gekozen voor een microservice architectuur. deTesters is verantwoordelijk voor de opzet van het testen van alle modules binnen de opzet en het verzorgen van een geautomatiseerde testsuite.
De uitdaging hierbij is de testscripts bruikbaar en onderhoudbaar te maken binnen het volledige landschap van componenten, applicaties en workers die gemaakt worden.

Voor de testopzet is gekozen voor een oplossing met Serenity BDD en JBehave.

Gebruikte tools

Carepay

Carepay is een Keniaanse organisatie die software ontwikkelt voor de financiële afhandeling tussen ziekenfondsen, patiënten en zorgverleners. Deze applicaties (met een Java backend en een Angular frontend) zijn grotendeels ontwikkeld in Kenia en zijn slechts 5 jaar oud. Carepay wil zijn applicatie landschap uitbreiden naar Nigeria en Tanzania. Bij dit besluit is er ook onderkend dat de applicaties volwassener moeten gaan worden. Hiervoor is er in het Carepay-kantoor in Amsterdam een team opgezet om de kwaliteit van software-ontwikkeling op een hoger niveau te krijgen. Een medewerker van deTesters was onderdeel van dit team in Amsterdam. Onder andere was er behoefte aan een geautomatiseerde E2E test die de huidige handmatige E2E tests deels zullen gaan vervangen. deTesters hebben een state-of-the-art test automation framework met Cypress opgezet. Aan het einde van dit project is de kennis en een basisopzet van het test automation framework aan (test)medewerkers in Kenia overgedragen.

Gebruikte tools

Cypress, Rest Assured, Angular

Tools en Techniek

appium
Node.js
Cucumber for JavaScript
Jira
Protractor
IntelliJ IDEA
Jenkins
JavaScript
Java
MongoDB
Selenium WebDriver
FitNesse
Serenity BDD
Specflow

Blogs

medium

Blogs

Onze testers schrijven ook blogs over zaken die hen bezig houdt Hiermee willen wij onze kennis delen met onze vakgenoten. Deze blogs kunnen gelezen worden op onze Medium pagina.

Klik links op het Medium logo om naar onze Medium blog pagina te gaan.

Meetups

Bij deTesters organiseren we regelmatig Meetups, waarbij we onze kennis delen met vakgenoten. Soms worden ook externe sprekers uitgenodigd voor workshops of presentaties.

Klik links op het Meetup logo om naar onze Meetup groep te gaan.

 

Dit zijn wij

klik op een foto voor meer info en foto's over het event

Technisch professionals
18
Testmanagers
0
Functionele testers
0
Meetups
19

Vacature

Wij zoeken

Gedreven Test Automation Engineers die het verschil kunnen maken. Professionals die het leuk vinden om in een jong bedrijf kansen te pakken en samen met alleen maar senior vakgenoten te werken aan prestaties van formaat. Professionals die communicatief sterk zijn, in Agile projecten willen werken bij toonaangevende klanten, deel willen uitmaken van een leuk team van experts, graag kennis delen en beloond willen worden op hun waarde. Niet op leeftijd of ervaringsjaren.

Wij vragen

 • Afgeronde HBO/WO opleiding
 • Minimaal 3 jaar ervaring als Test Automation Engineer
 • Ervaring met met testautomation tools als
  • Frontend
   • WebDriverIO, Cypress, Testcafe
   • Selenium, Cucumber, Protractor
  • API testing
   • RestAssured, Postman, SoapUI
  • Mobile
   • Appium
 • Ervaring met software-ontwikkeling (Java, Kotlin, Javascript, Typescript, .NET, Python)
 • TMap en/of ISTQB gecertificeerd
 • Ervaring met het werken in Agile/Scrum projecten
 • Ervaring met bevindingen beheertools als JIRA
 • Ervaring met CI/CD (GitLab, Jenkins, Docker, Kubernetes)
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Nauwkeurig, analytisch sterk, communicatief zeer vaardig, sociaal vaardig

Wij bieden

 • Innoverende projecten bij toonaangevende opdrachtgevers 
 • Een uitdagende baan in een jong groeiend bedrijf 
 • Een team van vakgenoten, waarbij samenwerken, kwaliteit en plezier centraal staat 
 • Een inspirerende werkomgeving waarin jouw eigen inbreng gewaardeerd en beloond wordt 
 • Zeer aantrekkelijk salaris, riante bonusregeling gecombineerd met een uitgebreid pakket aan secundaire voorwaarden.

Contact

Tractieweg 41, Studio B
030 - 22 70 730
info@detesters.nl
Privacyverklaring
deTesters - kantoor in de werkspoorkathedraal