April 2021, online MeetUp over Funda

Op 1 april een online MeetUp? Jawel, en dat is géén grap.

En wat voor een online MeetUp: een gaaf praktijkverhaal over de test automation strategie bij Funda. Gastspreker Maarten Groeneweg neemt jullie mee in de keuzes die hij met zijn team gemaakt heeft. Waarbij de focus van zijn verhaal vooral zal liggen op Shift Right (testing in production).